Oferta

Proponowane stawki usług

Proponowana przez firmę stawka jest uzgadniana indywidualnie z każdym kontrahentem. Stawkę kalkuluje się w zależności od wielkości, lokalizacji oraz stanu technicznego i prawnego budynku. Stawka wyjściowa kształtuje się na poziomie rynkowym i stanowi kwotę brutto liczoną za 1m2 powierzchni użytkowej nieruchomości. Stawka wyjściowa obejmuje zarządzanie i administrowanie nieruchomością, wraz z pełną obsługą księgową.

Firma podejmuje się również administrowania nieruchomością, bez obsługi księgowej lub księgową bez administracji.

Stawkę w każdym wypadku kalkuluje się w odniesieniu do wykonywania wszystkich zadań wynikających z przepisów prawa, jak i pełnej oferty z zakresu księgowości.