Oferta

Obsługa techniczna nieruchomości

 

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego i innej dokumentacji technicznej wymaganej prawem.
 • Przyjęcie od inwestora, dotychczasowego zarządcy lub administratora dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Dbałość o bezpieczeństwo budynku zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Bezzwłoczne usuwanie awarii występujących na obiekcie.
 • Zapewnienie konserwacji wszystkich urządzeń znajdujących się w nieruchomości takich jak: windy, kotłownie, agregaty prądotwórcze.
 • Stała kontrola stanu technicznego budynku oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie.
 • Zapewnienie pogotowia technicznego w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku i w godzinach 15.00-22.00 w weekendy, elektrycznego oraz hydraulicznego.
 • Dokonywanie okresowych odczytów liczników ciepłej, zimnej wody oraz C.O.
 • Kontrola stanu szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej.
 • Kontrola drożności kanalizacji.
 • Zlecanie i kontrola nad wykonywaniem zaleceń obowiązkowych przeglądów.
 • Egzekwowanie wykonania prac wynikających z gwarancji i rękojmi.

Ponadto oferujemy:

Możliwość założenia zamków systemowych:

Umożliwia to otwieranie wszystkich drzwi prowadzących do części wspólnej nieruchomości za pomocą jednego klucza. Uniemożliwia dorobienie klucza bez kontroli administracji, ma na celu podniesienie bezpieczeństwa w budynku.

 

Zapewniamy możliwość dodatkowego wyposażenia budynku w:

 • Tablice informacyjne,
 • oznaczenia komunikacyjne,
 • znaki drogowe,
 • znaki zakazu i nakazu wg potrzeb nieruchomości