Oferta

Obsługa prawna

 

  • Pomoc faktyczna i prawna przy tworzeniu Wspólnot Mieszkaniowych.
  • Prowadzenie negocjacji, przygotowanie i napisanie treści umów zawieranych z wszystkimi podmiotami gospodarczymi obsługującymi daną nieruchomość.
  • Prowadzenie negocjacji, przygotowywanie, napisanie aneksów do zawartych umów, w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. Rozwiązywanie zawartych umów, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
  • Opracowywanie i przygotowanie uchwał, regulaminu i statutu.
  • Podejmowanie działań prawnych i rozwiązywanie problemów prawnych poprzez współpracę z Kancelarią Prawną. Pisanie pozwów i pism procesowych na koszt Wspólnoty.
  • Windykowanie należności w trybie upominawczym, za pośrednictwem Kancelarii.