Oferta

Obsługa księgowa nieruchomości

 

  • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów.
  • Obsługa rachunku bankowego, doradztwo w zakresie uzasadnionego inwestowania w nieruchomość, jak też inwestowania wolnych środków finansowych.
  • Wyliczanie i naliczanie opłat, stawek czynszowych, funduszy celowych i innych funduszy niezbędnych dla prawidłowej gospodarki ekonomiczno - finansowej obiektu.
  • Rozliczanie zużycia mediów w częściach wspólnych, jak i lokalach indywidualnych.
  • Rozliczanie pożytków.
  • W razie potrzeby współpraca ze wszelkimi urzędami w zakresie gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości (w szczególności z Urzędem Skarbowym).
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty.
  • Stały kontakt z osobami prowadzącymi księgowość ( w godz. urzędowania biura) w celu weryfikacji lub informacji o stanie kont osobistych lokatorów.
  • Możliwość sprawdzenia swojego konta osobistego poprzez program MM Soft „Lokale”.